boya hataları

 

Technical Team

Boyacılık mesleğinde devamlı kullandığınız ürün ve araçlar yeteri kadar güvenli olsalar bile her an hatalarla karşılaşabilirsiniz.
Hataların öğretici yanlarını unutmamak gerekir. Yine de boyamada zaman ve nakit israfına neden olabilecek bu hataların ve dolayısıyla boyaya yönelik şikayetlerin yayılmasını önlemek yerinde olur. Bilindiği gibi tamir boyası arabanın satışındaki orjinal boyadan daha titiz gözle incelenmektedir. Boyama sürecinde büyük özen gösterilmesi ve uygulama önerilerine uyulmasına rağmen özellikle el becerisi ve deneyime dayalı boyacılık mesleğinde hatalı sonuçlar oluşabilir.
Boyanacak yüzeyin yetersiz veya yanlış hazırlanması veya boyaların bilinçsizce kullanılması bilinen en belirli hata kaynaklarıdır.
Ayrıca havanın nemi, ortam ısısı, kuruma zamanı ve film kalınlığı gibi ortam ve uygulama koşulları da sonucu etkileyen öğelerdir.
Bu broşürde resimlerle gösterilen hataların dikkatle incelenmesi, sizlerin, işletmenizdeki aksaklıkları görmeniz ve dolayısıyla oluşacak hataları engellemeniz ve/veya gidermeniz açısından yararlı olacaktır.
Sizlerin ilgisini çekebilme açısından yararlı bir broşür hazırladığımızı umar bunu sizlerle çalışan kişilere de önermenizi dileriz.
 
 Poliester ürünlere bağımlı çatlamalar
Nedenleri:
. Yüzey ön hazırlığının özenle yapılmaması
. Galvaniz yüzeylere uygun Poliester tipinin 
kullanılmaması.
. Enfraruj ısıtıcının koşullara uygun kullanılmaması
. Sertleşmenin yeterli olmaması
Sakınma Yöntemleri:
. İyice temizlemek ve zımparalamak,
. Enfraruj ısıtıcı üreticilerinin önerilerine uymak,
. Karışım oranlarına bağlı kalmak,
Giderme Yöntemleri:
. Hasarlı bölge iyice zımparalanır, duruma göre galvaniz 
kaplama katı uzaklaştırılır, uygulama tekrarlanır.
 
 Sıyrılmalar / yapışma zayıflıkları
Nedenleri:
. Yüzey ön hazırlığının yeterli olmaması (Pas, yağ, nem, 
zımparalama, temizleme)
. Uygun olmayan ürünlerle çalışılması
. Havalandırma ve kurutma sürelerinin yetersizliği
. Bu farklılıklardan dolayı buğulanma
Sakınma Yöntemleri:
. El kitabındaki kullanım önerilerine uymak
. Alt yüzeyi özenle hazırlamak
. Kuruma sürelerine uymak
. Birbirleriyle uyumlu ürün sistemleriyle çalışmak
Giderme Yöntemleri:
. Hasarlı bölge zımparalanır ve uygulama tekrarlanır.
 Plastik yüzeylerde doğan hatalar
Nedenleri:
. Temizleme ve kurutma işlemlerine yeterince özen 
gösterilmemesi.
. Uygun olmayan bir yapışma arakatının kullanılması
.
Sakınma Yöntemleri:
. Özenle temizleme ve dikkatlice kurutma.
. Sintaş Plastik Yüzey astarının kullanılması.
Giderme Yöntemleri:
. Zımparalama ve yeniden astarlama.
. Buharla temizleme ve yeniden boyama.
 
 Zımpara izleri
Nedenleri:
. Zımpara kağıdının gereğinden kalın olması.
. Yumuşak ve esnek yüzeyler.
. Sonkat uygulamanın gereğinden ince uygulanması
.
Sakınma Yöntemleri:
. Çözücü testi / Termoplastik Akrilik.
. Uygun kalınlıkta zımpara kağıdı kullanmak.
. Boyayı normal kat kalınlığında uygulamak.
Giderme Yöntemleri:
. Yeniden kurutmak, zımparalamak ve yeniden 
boyamak.
. Alt yüzeyi izole etmek veya boya sökücü ile 
temizlemek, yeniden boyamak.
 
 
Kabarma
Nedenleri:
. Bazkat ve opak arasındaki zımpara izlerinin izole 
edilmemesi.
. Uygun bir izolasyon astarıyla çalışılmaması.
. Astarın kurallara uygun kullanılmaması.
. Kademeli zımpara kullanılmaması
.
Sakınma Yöntemleri:
. 2K - Astar kullanarak izolasyonu sağlamak; bu amaçla 
astar ince katlar halinde uygulanmalı ve katlar arasında 
yeterli havalandırma süreleri bırakılmalıdır.
. Derin zımpara izlerinden kaçınılmalıdır.
Giderme Yöntemleri:
. Son kat boya iyice sertleştirilir.
. Hasarlı bölge zımparalanır ve işlem tekrarlanır.
 Buruşmalar
Nedenleri:
. Boyanın iyice sertleşmemesi (Özellikle uygulanmış 
sentetik boyalarda)
. Boyama yüzeyinin uygulanan boyaya dayanıklı 
olmaması (hatalı boya seçimi yapılması örnegin sentetik oto esaslı boyalar)
. Uygun incelticinin kullanılmaması
Sakınma Yöntemleri:
. Önerilen kuruma sürelerine bağlı kalmak
. Aşırı kat kalınlıklarından kaçınmak
. Uygun incelticiyi kullanmak
. Çözücüye hassas yüzeylerin sökülmesi veya izole 
edilmesi
Giderme Yöntemleri:
. Hasarlı yüzey uzaklaştırılır ve boya işlemi tekrarlanır.
 Çöküntüler / kenar izleri
Nedenleri:
. Alt yüzeyin hassas veya iyice sertleşmemiş olması
. Ön uygulama ürün yüzeylerinin gerekli kuruma 
zamanını beklemeden kaplanması
. Kat kalınlıklarının fazla, kuruma sürelerinin yetersiz olması
. Çok kalın numaralı zımpara kullanılması
Sakınma Yöntemleri:
. Çözücü testi
. Sintaş Galvaniz Macununun sadece çıplak sac üzerine 
uygulanması
. Astar uygulama ürünlerinde gerekli kuruma 
sürelerinin beklenmesi
. Uygun kalınlıkta zımpara kullanılması
. El kitabı kullanım önerilerine bağlı kalmak
             
 Renk farklılıkları
Nedenleri:
. Düzensiz püskürtme tekniği
* Fazla yaş
* Fazla kuru

. Püskürtme esnasında pistolenin basınç ayarından doğan 
farklılıklar
. Yüzeyin zamanla çevresel etkilerden aşınması
. Rötuş boyasında renk uyumunun yetersizliği, fabrika 
boyamalarındaki renk sapmaları (Ton farklılıkları)
Sakınma Yöntemleri:
. Renk tonu karşılaştırmaları (Örnek renk plakasının hazırlanması)
. Dumanlı (toz) püskürtme (damlacık metodu)
Giderme Yöntemleri:
. Rengin tekrar ayarlanması, zımpara uygulaması, yeniden 
boyama
. Yamalı kısmın çevresine taşarak poliş uygulaması
 
 
 Örtücülük
Nedenleri:
. Düzgün ve homojen bir alt yüzeyin bulunmaması 
(Efekt boya)
. Sonkat boyanın fazla ince atılmaması 
. Sonkat boyaya uygun bir astarın kullanılmamış olması
Sakınma Yöntemleri:
. Nötr bir astar uygulamak
. Gerekli kat kalınlığı sağlamak
Giderme Yöntemleri:
. Zımpara uygulaması, yeniden boyama
 Pistole izleri
Nedenleri:
. Püskürtme viskozitesi, püskürtme basıncı, püskürtme tekniği
ve hortumdaki düzensizlikler
. Pistole ve memedeki aksaklıklar
. Havalandırma sürelerinin yeterli olmaması
. Çalışma ısısının uygun olmaması
. Uygun tinerin kullanılmaması
Sakınma Yöntemleri:
. El kitabındaki uygulama yöntemlerine uymak
. Uygun pistole ve meme tipinin seçimi
. Püskürtme sırasında pistolenin yüzeye paralel kullanılması
. Boya üreticinin ürün paneline bağlı kalmak
Giderme Yöntemleri:
. Vernik uygulamasından önce, damlacık metodunun 
kullanılması
. Uygulama pistolesinin iyi durumda olması
. Verniğin iyice kuruması sağlanıp yüzey zımparalanır ve işlem tekrarlanır.
 
 
 
 
 
 Bulutlanma (dumanlanma)
Nedenleri:
. Püskürtme viskozitesi ve tekniğinde, havalandırma 
sürelerinde ve ortam sıcaklıklarındaki dengesizlikler
. Pistole, meme çapı, uygulama basıncındaki aksaklıklar
. Uygun incelticinin kullanılmaması
Sakınma Yöntemleri:
. Uygulama viskozitesini ölçüm çubuğuyla ayarlamak 
. Pistoleyi cisme (yüzeye) paralel kullanmak
. Uygun pistole ve meme çapını seçmek
. İmalatçının önerdiği incelticiyi kullanmak
. El kitabındaki uygulama koşullarına uymak
Giderme Yöntemleri:
. Vernik uygulamasından önce damlacık metodu
. Vernik iyice kurutulup yüzeyi zımparalanır ve uygulama 
tekrarlanır.
 Bulutlanma (tek kat metalik uygulamalarda)
Nedenleri:
. Uygulama viskozitesi, basıncı ve tekniği
. Uygulama pistolesi ve meme çapı
. Çözücü kombinasyonunun uyumlu olmaması 
. Çalışma sıcaklığının uygun olmaması
Sakınma Yöntemleri:
. Normal pistole katlarını uygulamak ve son uygulama 
katından hemen sonra sis gibi püskürtmek
. Uygun pistole ve meme çapı seçimi
. Uygun çözücü karışımını kullanmak
. El kitabındaki uygulama yöntemlerine uymak
Giderme Yöntemleri:
. İyi kuruduktan sonra tekrar boyanır.
 Krater
Nedenleri:
. Nebati ve hayvansal yağlar, mum ve silikonlu artıklar
. Püskürtme havasının yağ veya su artıklarıyla kirlenmesi
. Silikon içeren poliş ve spreylerin kullanılması
Sakınma Yöntemleri:
. Boyama işlemine başlamadan önce Silikon Giderici 
ile dikkatlice temizlemek
. Yağ ve su ayırıcılarına düzenli bakım yapmak
Giderme Yöntemleri:
. Uygulamanın üst üste kuru katlar halinde yapılması 
. Kısmi zımparalama ve yeniden boyama
 Su damlacıkları
Nedenleri:
. Köşe, girinti ve bordürlerde kalmış zımpara suyu 
artıkları
. Püskürtme havasındaki kirlilik
Sakınma Yöntemleri:
. Parçaların demonte edilip boyanması
. İyice kurutma
. Yağ ve su ayırıcıları sık sık kontrol etmek
Giderme Yöntemleri:
. Hasarlı bölge zımparalanıp poliş uygulanır veya
hasarlı bölge zımparalanıp yeniden boyanır
 
 
 Kabarcıklar
Nedenleri:
. Alt yüzey kurumasının ve temizliğinin yetersiz olması
. Gözenek ve yüksekliklerin iyi zımparalanmaması
. Polyester malzemelerin iyi izole edilmemesi
. Isı farklılıklarından dolayı buğulanma
Sakınma Yöntemleri:
. Alt malzemelerin iyi kurutulması 
. Alt yüzeyin ST 600 Yüzey Temizleme Tineri ile iyi temizlenmesi
. Polyester ürünlerin izole edilmesi
. Düzensizliklerin dikkatlice zımparalanması veya macunlanması
. Buğulanmayı engellemek
. Pistole havasının temiz olmasına özen göstermek, su 
ve yağ ayırıcıların temizliğini kontrol etmek
Giderme Yöntemleri:
. Hasarlı kısım zımparalanır ve yeniden boyanır.
            
 Kaynama
Nedenleri:
. Fazla kat kalınlıklarının neden olduğu çözücü ve hava 
kabarcıkları
* Püskürtme viskozitesi
* Püskürtme basıncı
* Havalandırma süreleri
* Kurutma süreleri
. Fırın
* Temiz hava girişinin yetersizliği
* Kurutma ısılarının yetersizliği
Sakınma Yöntemleri:
. Normal kat kalınlıklarına bağlı kalmak
. Fırın ısısını düzenli kontrol etmek
. El kitabına veya iklim koşullarına uymak
Giderme Yöntemleri:
. Kuruduktan sonra 24 saat içinde zımpara uygulaması 
yapmadan yeniden boyamak
. Kuruduktan ve zımparaladıktan sonra Polyester Astar 
püskürterek yüzey deliklerinin doldurulması
. İyice zımparalayıp yeniden boyamak
 
 Yüzey bozuklukları
Nedenleri:
. Püskürtme basıncı, püskürtme viskozitesi, püskürtme 
tekniği ve uygulama ısısındaki düzensizlikler
. Uygun çözücü bileşiminin kullanılmaması
. Kumlu yüzeyler
Sakınma Yöntemleri:
. El kitabındaki uygulama yöntemlerine uymak
. Alt yüzey hazırlama yöntemlerine bağlı kalmak
Giderme Yöntemleri:
. Zımpara uygulaması ve yeniden boyama
 Akmalar
Nedenleri:
. Püskürtme viskozitesinde, püskürtme tekniğinde, ara 
havalandırma sürelerinde ve kat kalınlıklarındaki 
sapmalar
. Pistole ve pistole basıncında arıza
. Boya, yüzey ve ortam ısılarının düşük olması
Sakınma Yöntemleri:
. El kitabındaki önerilere uymak
. Arızasız uygulama araçları kullanmak
. Boyanın ve uygulama yüzey ısılarının 20°C'ye 
ayarlanması
. Karışım oranlarına bağlı kalmak
Giderme Yöntemleri:
. Zımparalama ve poliş uygulaması
.<="" p="">
 
 
 
 
 
 Çift kat uygulamalarda peroksit lekeleri
Nedenleri:
. Polyester Macunda gereğinden fazla peroksit 
kullanılmış olması.
Sakınma Yöntemleri:
. Macun ayar cihazını kullanmak.
. Peroksit ilavesini kontrol etmek (Terazi).
Giderme Yöntemleri
. Zımparalama, Polyester Astar ile izole edip yeniden 
boyama.
 Parlaklık kaybı - matlaşma
Nedenleri:
. Kat kalınlıkları/Nem
. Kolay yumuşayan alt yüzey
. Hatalı sertleşme veya sertleştiricinin nemle reaksiyona 
girmiş olması
. Kullanılan tinerin uygun olmaması
. Kurutma kabinine yeterli oranda temiz hava girmemesi
. Kurutmanın zamansız kesilmesi
Sakınma Yöntemleri:
. El kitabındaki uygulama yöntemlerine uymak
. Serleştiricinin kapağını sıkıca kapatmak
. Yeterli temiz hava girişini sağlamak
Giderme Yöntemleri:
. Zımpara uygulaması, poliş
. Zımpara uygulaması, tekrar boyama
 
 Su lekeleri
Nedenleri:
. Yeni uygulanıp iyice sertleşmemiş boyalar
* Kat kalınlığının fazla olması
* Kuruma zamanının yetersiz olması
* Hatalı sertleşme veya sertleştiricinin kullanılmaz durumda 
olması
* Uygun olmayan bir tinerin kullanılması
Sakınma Yöntemleri:
. El kitabındaki önerilere uymak
Giderme Yöntemleri:
. İzlerin poliş uygulamasıyla giderilmesi
. Zımparalama ve yeniden boyama
 Polişh lekeler
Nedenleri:
. Son kat boyanın iyice sertleşmemiş olması
. Uygun kalınlıkta zımpara kağıdı kullanılmamış olması
. Polişh'in boyaya uygun olmaması
. Polişh in sadece hatalı yere uygulanması
Sakınma Yöntemleri:
. Son kat boyanın iyice kurumasını sağlamak, gerekirse 
tekrar kurutmak
. Uygun Polişh ve Polişh araçlarının kullanılması (Standart Polişh 
Pasta)
Giderme Yöntemleri:
. Son kat boyanın kurutulması (Mümkünse ısıtıcı 
kullanarak) ve tekrar polişh uygulama veya yeniden 
boyama